Κειμενογράφηση - Κειμενογραφία

Τίτλοι & η δυναμική τους: Κερδίζοντας τις πρώτες εντυπώσεις.

Τι είναι πιο σημαντικό σε ένα κείμενο, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, το βασικό “σώμα” του κειμένου (body copy) ή ο τίτλος; Όπως αναφέρεται σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο: “Ο τίτλος είναι πρώτος ανάμεσα σε ίσους, καθώς χωρίς αυτόν, ο κόσμος δε θα διαβάσει, δε θα παρακολουθήσει και δε θα ακούσει τα (διαφημιζόμενα) μηνύματά μας” (Holland, 2017). Στο Copywriting Sourcebook αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά ότι “ένας τίτλος είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο όπλο στη μάχη για τα βλέμματα” (Maslen, 2010), ενώ σε σχετικό άρθρο διαβάζουμε ότι “oι καλύτεροι τίτλοι λειτουργούν ως ακαταμάχητες προσκλήσεις ανάγνωσης του υπόλοιπου περιεχομένου”, σε κάθε περίπτωση πάντως, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί, “πρέπει πάντα να προκαλούν αντίδραση” (“40 Headlines: The Good, The Bad and The Ugly”, 2016).

Πώς λοιπόν θα προκαλέσουμε, μέσω των τίτλων μας, τις επιθυμητές, θετικές αντιδράσεις; Η απάντηση μοιάζει να έρχεται μέσα από την κατηγοριοποίηση των τίτλων, σύμφωνα με το Copywriting Sourcebook: οι τίτλοι χωρίζονται ανάμεσα σε αυτούς που υπόσχονται νέες πληροφορίες, σε αυτούς που ερεθίζουν την περιέργεια και σε αυτούς που προσφέρουν ένα πλεονέκτημα (Maslen, 2010).

Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι ένας επιτυχημένος τίτλος είναι αυτός που κερδίζει την προσοχή και που με κάποιο τρόπο είτε υποννοεί είτε εκφράζει ξεκάθαρα ποιος είναι ο λόγος που θα προκαλούσε την ανάγνωση ενός κειμένου. Και δεδομένου ότι σπανίως απευθυνόμαστε στους πάντες, αλλά συνήθως σε μια εστιασμένη ομάδα κοινού, η διατύπωση του τίτλου του κειμένου μας προκύπτει από τη γνώση των χαρακτηριστικών του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε και στο ποιο είναι το βασικό τους ενδιαφέρον και ζητούμενο (Holland, 2017).

Όσον αφορά στην επικοινωνία νέων (ωφέλιμων) πληροφοριών για τον αναγνώστη, καθώς και στις μεθόδους απόκτησης ενός πλεονεκτήματος, δυνατό “στοιχείο” είναι και η παράμετρος ενδυνάμωσης των αναγνωστών, επικοινωνώντας, μέσα από τον τίτλο, το πώς μπορεί κανείς να φτάσει σε ένα καλύτερο επίπεδο, αλλά και να κατακτήσει την επιτυχία (Leibowitz, 2017).

Όσον αφορά στην πρόκληση περιέργειας, ενδεχομένως κάποιες φορές να εμπεριέχει την υπόνοια της κατάκτησης του καλύτερου ή της επιτυχίας: το διαφορετικό εδώ είναι ότι το συγκεκριμένο στοιχείο στηρίζεται κατά πολύ σε δημιουργικά τεχνάσματα. Η περιέργεια μπορεί να δημιουργηθεί είτε με τη χρήση κρυπτογραφικού ύφους, είτε μέσα από απλή ερώτηση, ακόμη και μέσα από το αναπάντεχο και ανατρεπτικό στοιχείο (Forbes Communication Council, 2018). Και βέβαια, έχει σημασία, μέσα από τα συγκεκριμένα δημιουργικά εργαλεία, να αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης ότι αυτό που έπεται του τίτλου είναι κάτι που τον αφορά. Αυτονόητο επίσης είναι ότι δεν προσβλέπουμε σε ένα παραπλανητικό τίτλο, μόνο και μόνο για να εγείρουμε την περιέργεια (Forbes Communication Council, 2018; Ollila, 2018).

Επιπλέον, δεδομένου ότι ζούμε μια εποχή με έντονη την παρουσία του διαδικτύου ως πηγή πληροφόρησης, σημαντική παράμετρο για την επιτυχή σύνταξη ενός τίτλου αποτελεί και η επιλογή συγκεκριμένων λέξεων, με τη μέθοδο SEO (Search Engine Optimization), για τη βελτιστοποίηση της ανεύρεσης του άρθρου μας στον παγκόσμιο ιστό (Ollila, 2018).

Ολοκληρώνοντας, ας αναφέρουμε ότι άλλοι ξεκινούν και άλλοι ολοκληρώνουν τη συγγραφή ενός κειμένου με τη δημιουργία του σχετικού τίτλου. Αυτό είναι ενδεικτικό, όχι μόνο για τη δυναμική του, αλλά και για την επικοινωνιακή του δύναμη. Ένας τίτλος δεν είναι απλά μια έναρξη, είναι μια δύναμη έλξης, σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και προσπάθειας κατάκτησης των αναγνωστών και του ενδιαφέροντός τους: Eίναι η πρώτη εντύπωση και, ως πρώτη εντύπωση, έχει σημασία να είναι ξεχωριστή.

Πηγές:

Forbes Communication Council (2018, March 29). Grab Readers Attention With These 13 Headline Writing Tips; Retrieved August 17, 2019 from: https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/03/29/grab-readers-attention-with-these-13-headline-writing-tips/#6a8d53383a6e/

40 Headlines: The Good, The Bad, and The Ugly. (2016, April 19). Retrieved August 14, 2019 from: https://www.copypress.com/blog/40-headlines-the-good-the-bad-and-the-ugly/

Holland M. (2017, October 16). Why A Great Headline Is Crucial To Your Ad (And How To Craft One), Retrieved August 14, 2019 from: https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/10/16/why-a-great-headline-is-crucial-to-your-ad-and-how-to-craft-one/#5fc3b889455c/

Leibowitz G. (2017, May 26). These 5 Smart Headline Tips Will Make Readers Click, Like and Share Your Content, Retrieved August 20, 2019 from: https://www.inc.com/glenn-leibowitz/5-tips-for-irresistable-headlines-that-will-make-readers-click-like-and-share-yo.html?cid=search/

Maslen A. (2010). The Copywriting Sourcebook, How to write better copy, faster – For everything from ads to websites, London: Marshall Cavendish.

Ollila E. (2018, March 8). How to Write a Headline (Or, Why This isn’t the Perfect Title), Retrieved August 19, 2019 from: How to Write a Headline (Or, Why This Isn’t the Perfect Title) https://www.skyword.com/contentstandard/storytelling/how-to-write-a-headline-or-why-this-isnt-the-perfect-title/