brand storytelling

Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του brand storyteller σας;

 Όταν μια εταιρεία αποφασίζει να επικοινωνήσει τις αξίες που εκφράζουν κάποιο brand της, μέσω της δημοσίευσης των ιστοριών της, θα πρέπει να δώσει προσοχή σε ποιον θα εμπιστευτεί αυτό το έργο.

 Καταρχάς, είναι προφανές ότι ο άνθρωπος που θα αναλάβει το brand storytelling της εταιρείας θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη έφεση στο γράψιμο. Επίσης, σημασία έχει να τον διακρίνει ο επαγγελματισμός, καθώς θα του ανατεθεί ένα αντικείμενο που σχετίζεται με την “αποκάλυψη″ επιπλέον στοιχείων της προσωπικότητας μιας επιχείρησης. Αρκούν όμως τα παραπάνω; Το αντικείμενο της εργασίας του brand storyteller, όπως θα διαπιστώσουμε, είναι πιο σύνθετο και ιδιαίτερο.

 Εκτός των άλλων, ένας brand storyteller οφείλει να διαθέτει γνώσεις του κλάδου της επιχειρηματικής επικοινωνίας (communications). Αυτό συμβαίνει, καθώς η συγκεκριμένη μορφή storytelling (ένα πολύ ειδικό κομμάτι του ευρύτερου storytelling), αφορά στην αποτελεσματική χρήση των δεδομένων που θα ζητήσει η εταιρεία να επικοινωνηθούν, μέσα σε εκτεταμένες, καθώς και πιο σύντομες ιστορίες, με τελικό αποδέκτη ένα επιμέρους κοινό (audience), το κοινό του brand.

 Επομένως, θα συμπέραινε κανείς ότι το ζητούμενο  είναι η προβολή κάποιων στοιχείων που αφορούν στην εταιρεία, μέσω της δημιουργίας μηνυμάτων. Ας προσέξουμε, όμως, το εξής: αναφερόμαστε σε μηνύματα και όχι σε ένα μήνυμα. Γιατί; Tο είδος στο οποίο αναφερόμαστε, όπως θα έχει γίνει πλέον αντιληπτό, απαιτεί την τακτική παρουσία, μέσω του προβεβλημένου υλικού. Δεν πρόκειται, όμως, για τη δημιουργία διαφημιστικού υλικού, όπου θα παραχθεί ένα μεμονωμένο κείμενο το οποίο, μέσω της επανάληψης και της προβολής σε ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα, θα επιχειρήσει να τραβήξει την προσοχή. Άλλωστε, σε αυτό το σημείο, σημασία έχει να αναφέρουμε ότι ήρωας στο brand storytelling δεν είναι κάποιο προϊόν (!), ούτε καν η εταιρεία που παράγει το προϊόν – brand, αλλά ο καταναλωτής που εμπιστεύεται το brand και θα ταυτιστεί με τις ανάγκες των ηρώων των ιστοριών που θα του παρουσιαστούν.

 Μήπως μπορεί ένας δημοσιογράφος να αναλάβει το ρόλο του brand storyteller; Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το brand storytelling δε συνιστά καταγραφή γεγονότων, αλλά δημιουργία ιστοριών, μέρος των οποίων ενδέχεται να είναι και πραγματικές πληροφορίες. Στόχος είναι, όχι η ενημέρωση, αλλά η έγερση του συναισθήματος του αναγνώστη, ο οποίος ταυτίζεται με τον ήρωα που ξεπερνά προβλήματα και περιπέτειες με την ανακάλυψη (και χρήση) ενός επιτυχημένου brand (πιθανότατα, του δικού σας). Εάν, λοιπόν, κάποιος επαγγελματίας με δημοσιογραφική ιδιότητα χαρακτηρίζεται από προσήλωση στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και διατίθεται να αναδείξει το πραγματικό “πρόσωπο” μιας εταιρείας, με σεβασμό στο σχετικό εταιρικό όραμα και στις αξίες που συνδέονται με το brand, η απάντησή μας, για το εάν μπορεί να ανταποκριθεί, είναι θετική.

 Εφόσον, όμως, αποφασιστεί να δοθεί ο συγκεκριμένος ρόλος σε ένα εταιρικό στέλεχος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος να έχει άριστη γνώση του αντικειμένου, δημιουργική ματιά και να έχει αποσαφηνίσει και μελετήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους που θα αναλάβει, προκειμένου να επικοινωνηθούν εύστοχα τα επιθυμητά μηνύματα.

 Βέβαια, στην περίπτωση που μια εταιρεία εμπιστευτεί την ανάπτυξη των ιστοριών της σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, αξίζει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, εκτός από τη σχετική εξειδίκευση, επιπλέον και η προϋπηρεσία σε περιβάλλον εταιρείας, ως ένα ακόμη πλεονέκτημα για την παραγωγή πιο ποιοτικού και εστιασμένου υλικού. Αυτό είναι φυσικό, καθώς ένας τέτοιος συνεργάτης, χάρη στην ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία του, διαθέτει μεγαλύτερη δυνατότητα αντίληψης των εταιρικών απαιτήσεων, ενώ έχει εξασκηθεί στο να μιλά αποτελεσματικά και την εταιρική “γλώσσα”.

 Έχοντας εξετάσει τα παραπάνω δεδομένα, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια επιτυχής ανάθεση. Ολοκληρώνοντας, ας αναφέρουμε ότι μια εταιρεία που επενδύει στη συγκεκριμένη τεχνική, είναι βέβαιο ότι θα δει τα επιθυμητά αποτελέσματα που περιμένει από την επικοινωνιακή της στρατηγική: η έρευνα έχει δείξει ότι η χρήση ιστοριών κερδίζει την προσοχή του κοινού κατά 22 φορές περισσότερο σε σχέση με την απλή παράθεση στοιχείων (Harrison, 2015).

Πηγές: Harrison K. (2015, January 20). Retrieved August 24, 2020 from: https://www.forbes.com/sites/kateharrison/2015/01/20/a-good-presentation-is-about-data-and-story/#10da060c450f