Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά


Και μόνο που παίζεις, κερδίζεις

Στην εποχή που ζούμε, τα παιδιά, μικρότερα και μεγαλύτερα, δέχονται καθημερινά πλήθος ερεθισμάτων.

Ιδιαίτερα σημαντικό για την ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών είναι το να λαμβάνουν ερεθίσματα θετικά, ερεθίσματα που συνδέονται με τη γνώση και την ψυχαγωγία ή και ακόμη με τη γνώση που προσφέρεται μέσα από την ψυχαγωγία. Αξίζει η έννοια της γνώσης να εμπεδωθεί από το παιδί όχι ως κάτι πιεστικό, αλλά ως αφορμή για ένα νοητικό “ταξίδι”, ως αφορμή για παιχνίδι που προάγει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα!

Ας θυμηθούμε και το ρητό του Αριστοτέλη: “Παίζε, ώστε να είσαι σοβαρός” που ουσιαστικά αναφέρεται στην καθοριστική σημασία του παιχνιδιού προκειμένου να μας εξελίξει ως προσωπικότητες με ουσία, αποδεσμευμένες από χαρακτηριστικά σοβαροφάνειας.

Είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε το περιεχόμενο ενός ξεχωριστού και ενδιαφέροντος εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά. Μας ενδιαφέρει η δημιουργία περιεχομένου που έχει ως στόχο όχι απλά την πληροφορία ή τη διασκέδαση, αλλά την εξέλιξη του τρόπου σκέψης των παιδιών μας.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε:

  • Concept και περιεχόμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά
  • Εργαστήρια δημιουργικής γραφής με συμμετέχοντες παιδιά