Δημιουργική γραφή για παιδιά

Εργαστήρια δημιουργικής γραφής για παιδιά: μελλοντικοί συγγραφείς ή άνθρωποι με αυτοπεποίθηση;

Είτε με την ιδιότητα του γονιού είτε με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού συχνά αναζητούμε για τα παιδιά μας μια δραστηριότητα που αποκλειστικό σκοπό έχει την εξέλιξη της γνώσης ή την ανάπτυξη της καλής φυσικής κατάστασης.

Κάποιες φορές όμως, η αναζήτηση αυτή έχει ως στόχο την εύρεση μιας απασχόλησης που προάγει τη γνώση, ταυτόχρονα όμως έχει χαρακτήρα δημιουργικό. Τι καλύτερο από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα! Τα παιδιά θα αποκτήσουν γνώση, θα μάθουν όμως και ενδιαφέροντες τρόπους να… μαθαίνουν. Οι σημερινές επιλογές είναι πολλές: από μαθήματα ζαχαροπλαστικής μέχρι τα δημοφιλή προγράμματα STEM.

Τί γίνεται όμως όταν η πρόταση αφορά κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχετίζεται με το να γράφουμε, με το να γράφουμε δημιουργικά και τι σημαίνει αυτό όταν οι υποψήφιοι συμμετέχοντες είναι παιδιά (ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης);

Στο βιβλίο τους “Η Δημιουργική Γραφή στο Δημοτικό Σχολείο” η Ασπασία Βασιλάκη και ο Λευτέρης Γιαννακουδάκης αναφέρουν ότι “Όταν τα παιδιά έρχονται στο σχολείο κουβαλούν μαζί τους ένα φυσικό ενδιαφέρον για τη γραφή” (2009). Υπάρχει λοιπόν, εξαρχής, ενδιαφέρον στον καθένα μας για το πώς γράφουμε. Αυτό μειώνεται στη συνέχεια;

Έχει βρεθεί ότι τη φυσική αγάπη των παιδιών για τη δημιουργική συγγραφή μπορούν να μειώσουν, μεταξύ άλλων, ένα σχολικό σύστημα “που αγνοεί την επικοινωνιακή διάσταση της γλωσσικής διδασκαλίας,… η απουσία κινήτρων  που θα μπορούσαν να συνδέονται με την απόλαυση της συγγραφής” και η έλλειψη ενθάρρυνσης (Γρόσδος, 2014). Συνεπώς, σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει η σχετική γνώση και καλλιεργείται και ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα του κάθε παιδιού, κάθε μικρός φίλος έχει την ευκαιρία να κατακτήσει ξανά την αγάπη για τη δημιουργική συγγραφή.

 Γιατί να επιλέξουμε όμως μια τέτοιου είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα; Αφορά όποιον θέλει να εξασκηθεί ως μελλοντικός συγγραφέας; “Σεμινάρια ή εργαστήρια δημιουργικής γραφής δεν σημαίνουν ότι γίνομαι συγγραφέας” μας αναφέρουν σαφώς στο παραπάνω αναφερόμενο βιβλίο τους οι Βασιλάκη και Γιαννακουδάκης. Και αποσαφηνίζεται ότι στόχοι μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η διασκέδαση, η καλλιέργεια της καλλιτεχνικής έκφρασης, η διερεύνηση των λειτουργιών και των αξιών της γραφής, η διέγερση της φαντασίας, το να μάθει κανείς να διαβάζει και να γράφει και (κυρίως θα συμπληρώναμε) η αποσαφήνιση της σκέψης και η αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας (2009). Για να συμπληρωθεί η παραπάνω λίστα με την απόλαυση της δημιουργίας, έχοντας ως εργαλεία “την ελκυστικότητα και τον παιγνιώδη χαρακτήρα των δράσεων” (Γρόσδος, 2014). Ας ενθαρρύνουμε λοιπόν μια τέτοια δραστηριότητα, να μάθουν τα παιδιά μας πώς να πλάθουν το λόγο, όχι για να πάρουν “καλό βαθμό”, αλλά για να χαρούν με τη διαδικασία μιας όμορφης δημιουργίας, να δουν πώς αυτή η “κατασκευή” μπορεί να γίνει και αλλιώς και έτσι να γνωρίσουν καλύτερα τι μπορούν να κάνουν, πώς σκέφτονται και ποιοι είναι.