Ιφιγένεια Παπαρούση, Ιδρύτρια – Managing Director της Leaders Lab, Disruptive Leadership Development

Η Ειρήνη έγινε πολύτιμη συνεργάτης από την πρώτη στιγμή! Κατανόησε γρήγορα και σε βάθος τις προκλήσεις του επαγγελματικού μας κλάδου (ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας) και τον ιδιαίτερο τρόπο συνομιλίας και επικοινωνίας που έχουμε με το κοινό μας (CEOs και επιχειρηματίες). Με ελάχιστη δική μας καθοδήγηση, δημιουργεί άρτια και ξεχωριστά κείμενα μηνυμάτων, τα οποία είναι σε θέση να τα προσαρμόζει με λιγότερα ή περισσότερα λόγια, αναλόγως του καναλιού όπου θα επικοινωνηθούν (ιστοσελίδα, καμπάνιες σε κοινωνικά δίκτυα, καμπάνιες με e-mail κ.α.). Μας υποστηρίζει με τεχνοκρατισμό και αξιοπιστία, βελτιώνοντας τα ήδη υψηλά πρότυπα επικοινωνίας που είχαμε. Τη θεωρούμε μέλος της ομάδας μας. Ευχαριστούμε Ειρήνη!